AssurMiFID-gedragsregels

Aangeboden diensten

Assurwest doet aan verzekeringsbemiddeling. Dit zijn diensten waaronder wordt verstaan:

  • advies verlenen over verzekeringsovereenkomsten
  • voorstellen/aanbieden van verzekeringsovereenkomsten
  • verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
  • assisteren in het beheer van verzekeringsovereenkomsten
  • uitvoeren van verzekeringsovereekomsten

Nummers van de takken

1: Ongevallen - 2: Ziekte - 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel - 4: Casco rollend spoorwegmaterieel - 5: Luchtvaartcasco - 6: Casco zee- en binnenschepen - 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren - 8: Brand en natuurevenementen - 9: Andere schade aan goederen - 10: Ba motorrijtuigen - 11: BA luchtvaartuigen - 12: BA zee- en binnenschepen - 13: Algemene BA - 14: Krediet - 15: Borgtocht - 16: Diverse geldelijke verliezen - 17: Rechtsbijstand - 18: Hulpverlening - 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen - 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen - 26: Kapitalisatieverrichtingen - 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

Belangenconflictenbeleid

Assurwest voert een beleid om eventuele belangenconflicten te vermijden. Dit beleid bestaat er onder meer uit interne instructies. Wij zien er bovendien op toe dat onze medewerkers enkel bemiddelen in verzekeringscontracten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en die kunnen uitleggen aan de verzekeringnemers en verzekerden. Wij zien er eveneens op toe dat de gegeven informatie door onze medewerkers correct, duidelijk en niet misleidend is.

Een belangenconflict is een situatie waarin onze belangen in conflict komen met of afwijken met uw belangen.
Elk belangenconflict dat wordt vastgesteld, kan ons worden gesignaleerd per mail:info@assurwest.be 

Vergoeding

Wij ontvangen voor onze verzekeringsbemiddeling een vergoeding van de verzekeringonderneming. Deze vergoeding is inbegrepen in de verzekeringspremie die de verzekeringnemer betaalt. Door het hebben van een verzekeringsportefeuille bij een verzekeringsmaatschappij of door het uitvoeren van supplementaire taken, is een bijkomende vergoeding mogelijk.