Klachtenregeling

Voor al uw vragen en eventuele problemen kan u altijd bij ons kantoor terecht.

Klachten kan u ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.

Tel.02/ 547 58 71 - Fax 02/547 59 75 

 info@ombudsman.as - www.ombudsman.as